VECİZ SÖZLER -1

Yalan ve gösterişler gürültülü, hakikat ve samimiyet sessizdir. Yıldırımlar gök gürültüsünden önce hedefe varır.   Fethullah Gülen

Bir fikrin acemi savunucusu usta saldırıcısından daha zararlıdır.

Ey hayat! Ölüme şükret. Seni onun yüzünden seviyorum.                       Seneca       

Hayat ne bayram ne de yas günüdür. Hayat sadece bir iş günüdür.          Alexsandre Vinet

Karanlığa kızmaktan mumu yakmak daha iyidir.

Cömertlik israf ile cimrilik arasındadır.               Gazali

Adam adamdır olmasa da pulu  Eşek yine eşektir atlastan da olsa çulu.                Ziya Paşa

* Ne sal iledir, ne mal iledir, Beyim ululuk kemal iledir.

Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Görünür rütbe-i aklı, eserinde.                 Ziya Paşa  

*  Harabat ehline hor bakma şakir, Defineye malik viraneler var.

Şeref-ül mekan, bil-mekiin. (Mekanın şerefi mekiinden kaynaklanır.)

Gerçek değişmez, zaten değişene de gerçek denilmez.                    A. Başar  

* Lütfettiğin adamın efendisisin, lütfunu gördüğün adamın kölesisin. Lütfunu beklemediğin adama müsavisin.

*  Çare göstermeyen münekkidin tenkide hakkı yoktur.                   A. Şahin

*  Durmak, devrilmenin bir öncesidir.                   Gürbüz Azak

* Yüksekliği aradım, onu alçakgönüllülükte buldum.                  Hz. Ali

* Gençlik çabuk geçer derler, malesef ihtiyarlık da öyle!              Cenap Şahabettin.

*  Kibir bele bağlanan taş gibidir. Onunla ne yüzülür ne de uçulur.                    H. Bayram Veli

* Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz.                      Hz. Ali

* Küçük kapıdan geçmeye kendilerini mecbur bilenler, eğilirler!                 C. Şahabettin

* Ancak "şimdi"ye hakimiz! Şimdi durmak için değil, şimdiden başlamak için...                  Peyami Safa

* İçsiz cevizi hafifliği ele verir.                      Sadi

* Ömür bu kadar kısa iken amelleri kısaltıp emelleri uzatma!               Zamahşehri

* Cehalet ilmin perdesidir.                   Hadis

* Engin deniz taş atmakla bulanmaz.                   Sadi-i Şirazi

* Kurtların istila ettiği bir sahrada koyun olunmaz. Aslan olmak gerekir.                 M. Kayalar

* Eğer dilden gelen elden gelseydi, gedalar cümlesi sultan olurdu.                  Şeyhoğlu Mustafa

* Allahım! Beni sen kaldır ki, kimseler yıkamasın.                  S. Şirazi

* Kovan dışında arı, adi bir sinektir.                  Aleaddin Başar

* Seçkinler beğendikçe alkışlar, halk ise alkışladıkça beğenir.              C. Şahabettin

* Çocuk kırmızı elmayı görmeden elindeki kokulu soğanı bırakı mı?                 Mevlana.

* İnsan kaç ayarsa hayalleri de o ayarda olur.                Fethullah Gülen

* Edepsizliğin başladığı yerde edebiyat biter.                 M. Akif

* Savaşı, sonunda zafer olduğu için seviyorum.                     Alparslan

* Ucuz adam pahalı mal satmaz.                 Ö. F. Şehsuvar

* Şaşmak, arifliğin şaşmaz kıstasıdır.                    Mehmet Salah

* Onlar, hazineleri yağmalandıkça zenginleşirler...                Cemil Meriç

* Körler çarşısında ayna satma, sağırlar çarşısında gazel atma!                 Mevlana

*  İnsana aradığı şeye bakarak değer biçilir.                 Mevlana

* Çarpık ayakkabı çarpık ayağa uyar.                 Mevlana

* İstikamet kerametten üstündür.                 Abdulhakim Arvasi

* Tebessüm en kolay iyiliktir.                 Nail Papatya

* Küfrün duvarını kendi taşıyla yık.                Hz. Ebubekir

* Sen! Kandili göremeyen kör! Kandille neyi göreceksin?                 Sadi-i Şirazi

* Hayatta rövanş yoktur.                    Ahmet Hamdi

* Timsahın ağzını düşünen, kıymetli inciye kavuşamaz.                 Sadi

* Kulun aklı rızkına dahildir.                 Hz. Ali

* Bazı eşyalar insandan, bazı insanlar da eşyalardan kıymet alır.                 Hekimoğlu İsmail

* Duvarda gedik açmaya bir taşın eksilmesi yeter.                     A. Nihat Asya

* Zincirin gücü, en zayıf halkasınınki kadardır.      Uzeyir Garih

* Rüyalarını yazmak isteyenler uyanık kalmak zorundadır.                

* Hastalık yok, hasta var.

* Aşkın gelişi aklın gidişidir.                 Antonie Bret

 * En tatli sevinç, en kötü acı aşktır.                 Bailey

 * Basın milletin müşterek sesidir.                 K. Atatürk

 * Basın hürriyeti, öteki hürriyetlerin emniyet subabıdır. Dikdatör hükümetlerden başka hiçbir kuvvet onu kısamaz. K. Atatürk

 * Üç gazete beni, yüz sancaktan daha çok korkutur.                Napoleon

 * Bütün bildiğim, birşey bilmediğimdir.                Sokrates

 * Çok bilenin çok derdi olur.                 Lessing

 * Çocuklar uyuya uyuya büyür, yaşlılar uyuya uyuya ölür.                 Atasözü

 * Dünyada değişmeyen tek şey değişimin kendisidir.  

* Demorkarisin kusurları, yine demokrasiyle kapatılır.                 Adam Smith

* Unutma! Ağzında bal olan arının kuyruğunda da iğnesi vardır.                 Lyly

* Kötü bir şiirim alkışlanacağına, güzel bir şiirim yuhalansın daha iyi.                  Viktor Hugo

* Aşk, evliliğin şafağı, evlilik aşkın akşamıdır.                 De Find

* Aşksız evlilik, evliliksiz aşk doğurur.                 Benjamin Franklin

* Kadın evlenmeden önce, erkek evlendikten sonra ağlar.                 Polonya Atasözü.

 * Geleceğin en iyi peygamberi geçmiştir.                 John Sherman

 * Geçmişi hatırlamayanlar onu bir kere daha yaşamak zorunda kalırlar.                 George Santayana

 * Geleceği satın alabilecek tek şey bugündür.                Samuel Johnson

 * Gençlikte, güzellikte akıl arama.                 Homeros

 * Gözler kendilerine, kulaklar başkalarına inanırlar.                 Alman Atasözü

 * Gözyaşları acının sessiz sözleridir.                 Voltaire

*  Gururla zayıflık ikiz karteştir.                 Lowell

*  Küçük insanların büyük gururları olur.                 Voltaire

 * En iyi hükümdarlar, "sokaktaki adam" gibi düşünenlerdir.                Grevlle

 * Nekadar yaşadığımız değil, nasıl yaşadığımız önemlidir.                Bailey

 * Hiçbir şey beklemeyenlere ne mutlu, hiç hayal kırıklığına uğramazlar.                Alexander Pope

 * Dolu kırar geçer ama yağmur gonca güller açtırır.                Anonim

 * İmkansızlık, yalnız sersemlerin sözlüklerinde bulunan bir kelimedir.                 Napoleon

 * İnsanlar, inanmak istediklerine inanırlar.                Julius Caesar

 * Hiçbir vaade inanmamak, her vaade inanmaktan daha karlıdır.                C. Şahabettin

 * Hayatta iki çeşit trajedi vardır; biri istediğini elde edememek, öteki; elde etmek.                Oscar Wilde

 * İnsan bilmediği şeyi isteyemez.                Voltaire

 * Eğer istediğini yapamıyorsan, yapabileceğini iste.                Terence

 * İyi olmak istiyorsan, kötü olduğuna inan.                Epiktetos

 * İyiliği yalnız iyiler anlar, fenalığı herkes.                C. Şahabettin

 * Kadın insanın gölgesi gibidir. Kovalarsanız kaçar, kaçarsanız kovalar.                 Chamfort

 * Erkekler kadınlara istediklerini söylerler; kadınlar erkeklere istediklerini yaparlar.                 De Segur

 * Çirkin kadın yoktur; güzel görünmesini bilmeyen kadın vardır.               

* Kalem, acemi avcıların elinde hedefine şaşıran bir ok da olabilir                 Baraccico

* Söylediklerini kabul etmeyebilirim; ama söyleme hakkını ölünceye kadar desteklerim.                Voltaire

* Karşındaki insana yapabileceğin en büyük kötülük, onu umursamamaktır.               Bilge

* Çamur atma, eline bulaşır!                    Bilge

*Kötülük kazanabilir ama üstün gelemez.                Joseph Roux

 * Bana bir mutluluk söyleyin ki, acı karşılığında elde edilmemiş olsun. 

* İyi yaşamak değil, iyi bitirmek! Gerçek mutluluk budur.

 * Nükte, konuşmanın yemeği değil, tuzudur.

 * Nasihat geçer akçelerin en küçüğüdür.                Bierce

 * Aklı az olanın verdiği nasihat çok olur.                Boileau

*  En iyi nasihatı ancak kendi kendine verebilirsin.       Cicero

 * Para iyi bir uşak, kötü bir efendidir.                Bacon

 *Para konuşunca doğruluk susar.                Anonim

 * Para önden gidip tüm yolları açar.                 Shakespeare

* Başkaları senin sırrını açıklamasın istiyorsan sen kendi sırrını açıklama.                Seneca

 * Siyasetçi gelecek seçimi, devlet adamı, gelecek nesili düşünür.                Jamas F. Clarke

*  Siyasetle ve ticaretle ahlakı ayıranlar, üçünden de birşey anlamamışlar demektir.                 John Morley

* Çok süslenenlere bir bakın; hepsi de gizlenmek istiyordur.                Aristo

* Şeref limansız bir adadır, terkeden bir daha dönemez.            Boileau

*  Umut olmadan umut edilen ele geçirilemez.            Heraklitos

*Yaşayanlar için umut her zaman vardır. Umutsuzluk ölüler içindir.                Theokritos

* Bir insanı bulunduğu mevkiye göre değil, göz koyduğu meökiye göre ölçmek gerekir.     Tolstoy

*Öldükten sonra yaşamak istiyorsanız, ya okumaya değer şeyler yazın, ya da yazılmaya değer şeyler yaşayın.                 Franklin

* Vicdan, yargıç olarak yalnız Tanrı'nın girebileceği mahkemedir.                Lamennais

* Eğlence, gençlikte günah, yaşlılıkta çılgınlıktır.                 Samuel Daniel  

Yemine bakıp insana inanma; insana bakıp yemine inan.                 Deskhylos  

Yenilgi umutsuzluk kaynağı değil, taze bir başlangıç olmalıdır.                 South  

Sırça köşkte oturan, taş atmaktan çekinmelidir.                 İngiliz Atasözü  

Çok şey düşün, bir şey yap.  

Öküze boynuzu ağır gelmez.                 Atasözü  

Gülmekle kaybedilen şey ağlamakla elde edilmez.  

Zamanın değerini ancak işi olan kimse bilir.  

İki kaptan bi gemiyi batırır.                 Atasözü  

Elma, ağaçtan uzağa düşmez.                 Atasözü  

Kalem aklın dilidir.                 Atasözü  

İhtiyancının olmadığı şeyi kaça alırsan al, pahalıdır.  

Geleceğin çiçekleri, bugunun tohumları içindedir.  

Dünyanın öbür ucuna giden yola bile bir adımla başlanır.  

Güzellik, bakan kimsenin gözündedir.  

İşsize şeytan iş bulur.  

Deve dize gelmezse, üzerine yük vurulmaz.                 Atasözü  

İyi davula sert vurmak gerekmez.                 Atasözü  

Eller çok olunca yük hafifleşir.  

Küçük üzüntüler konuşur, büyük dertler dilsizdir.  

Sesini değil, sözünü yükselt.  

Yağmurlardır zambakları büyüten, gök gürültüleri değil. 

Bazı insanlar birlikte düşmek için birbirlerine tutunurlar.                 C. Şahabettin  

Şiddet göstermeksizin kuvvetli, zayıflık belirtmeksizin yumuşak ol.                 Hz. Ömer  

İnsanın sahte para yaptığı gibi, paranın sahte yaptığı insanlar vardır.  

Terk eden terk edilir, ellerini gevşetenin eli bırakılır.  

Halktan yana olmayan, ona karşıdır.  

Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz.        Uğur Mumcu  

Gideceği limanı bilmeyen gemiye hiçbir rüzgar yardım etmez.                 Anonim  

Bilim aklın şiiridir; şiir de yüreğin bilimidir.                 Gorki  

Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşındakilerin anlayabildiği kadardır.                 Mevlana  

Konuş ki seni göreyim.

İyilik yapmaya muktedir kişi, iyilik yapmazsa suç işlemiş sayılır.  

Olayları değiştiremiyorsanız, bakış açınızı değiştirmelisiniz.                 Bizans Atasözü  

Zafer kuvvetlinin değil, zafere inananlarındır.  

Kılıçlarıyla yaşamak isteyenler, kılıçlarıyla mahfolurlar.  

Rakamlar yalan söylemez, ama yalancılar rakam uydurabilirler.  

Tecrübe, insanların hatalarına verdikleri isimdir.            George Bernard Shaw  

Süngülerle her şey yapılabilir. ama üzerine oturulamaz.                 Napolyon  

Sonsuzluk standardıyla ölçüldüğü taktirde insanlığın tüm eylemleri anlamsızdır. 

İnsan vardır zamanı kendi hesabına yontar, insan da vardır bir ömür boyu zaman onu yontar. 

Sen kendini aziz tutarsan başkaları da aziz bilir.  

Senin herkesten beklediğin muamele, herkesin de beklediği muameledir.  

İnsanlar arasındaki yerin, onların senin yanındaki yerleri kadardır.  

Cezalandırmaya muktedir olduğun zaman affet ki, affının bir değeri olsun.  

Dilini  mahkum eden, sözlerine mahkum olmaktan kurtulur.  

Sağlık için atılan bir adım, tedavi için atılan yüz adımdan daha yararlıdır.  

Bin kere vaadedeceğine, bir kere vaadini yerine getir.  

Bir başarı bin mazeretten üstündür.  

Her yanda par yansa da kandiller, uyuyana ne fayda.  

Düşmek korkusu insanı düşmekten daha çok hasta eder.             Montaiğne  

 

Kişinin gelecekteki umudu, onun şimdiki gücünün kaynağıdır.                 Doğan Cüceloğlu  

İstediği hareketi yapan, istemediği hareketle karşılaşır.  

Sizin onayınız olmadan hiç kimse sizi etkileyemez.  

Kendinize olan saygımızı eğer biz vermezsek kimse elimizden alamaz.                 Ghandi  

Duydum; unuttum, gördüm; hatırladım, yaptım; öğrendim.                 Konfiçyüs  

Kişinin kendi ilkeleri uğruna savaşması, bu ilkelerle uyum içerisinden yaşamasından daha kolaydır.                 Alfred Adler  

Gerçekler değişmez, bizim gerçekleri kavrama ve anlama biçimimiz değişir.                 Doğan Cüceloğlu  

Onlar ki, birlikte düşmek için birbirlerine tutunurlar.                 C. Şahabettin  

İnsanlara hükmedenler, onları en iyi anlayanlardır.  

Söylemediklerimi işitin lütfen!                 Charles C. Finn  

Hayat bir kumardır ve gerçek kumarbazlar hiçbir zaman tüm kartlarını göstermezler.  

Üçkağıtçılığın kazandırmasına, dürüstlüğün kaybettirmesini tercih ederim.  

Yeryüzünde güneş ışoğına layık olmayan nice insan var. Ama güneş her gün doğar.                 Seneca  

 ***